Restaurangcasino är en spelform som har tappat i omsättning de senaste åren. Det är fortfarande en stabil bransch, men konkurrensen gentemot online-casinon har gjort att omsättningen under några år har minskat. Varje år söker flera nya aktörer tillstånd för att få bedriva verksamheten. Många spelare gillar också att spela på plats vilket gör att spelet lever vidare. Allt spel sker under Lotteriinspektionen och de har även full statistik vad gäller omsättningen varje år. Minskningen av omsättningen har stagnerat och kommer antagligen att hålla sig jämnare de kommande åren.

Skillnader mot onlinespel

Det finns några skillnader som gör att restaurangcasinon tappar lite marknadsandelar. Gratisspel får inte erbjudas. Inte heller spel till reducerad kostnad. Det är något som utländska aktörer kan erbjuda online och därmed locka till sig kunder. Spel får endast erbjudas under samma tid som serveringstillståndet. Skillnaden blir att onlinecasinon kan hålla öppet dygnet runt, medan restaurangkasinon har begränsade öppettider. Dessa är två faktorer som spelar en väsentlig roll för hur stor den totala omsättningen blir per år. Jämförelsevis ligger restaurangkasinon fortfarande högt mot onlinecasinon. Det gäller att ta alla faktorer i beräkningen när det kommer till att se helheten i hur stor omsättningen faktiskt är.

Hårda lagar och regler

Restaurangcasinon ligger direkt under Lotteriinspektionen. Allt spelande sker i Sverige och är reglerat med svenska lagar. Statistiken för hur stor omsättningen är varje år är väldigt precis och vill du veta mer rekommenderar vi ett besök Lotteriinspektionens hemsida för mer info om omsättningen. Där finns alla data för de senaste åren att läsa. Det är intressant att se hur en spelform lever vidare år efter år.

Tärningar, kortlek och marker

Att besöka ett restaurangcasino är ett bra sätt för många gäster att roa sig lite extra under en utekväll. Tack vare att insatserna är begränsade så blir det också en begränsad omsättning under ett år. Den sociala biten spelar lika stor roll som själva spelandet och för många spelare är det just detta som lockar.

Restaurangcasino står sig i konkurrensen

Restaurangcasinon kommer att leva vidare med sin givna roll på marknaden. Även om onlinecasinon har tagit över en del av marknaden finns det en kultur sedan länge när det kommer till restaurancasinon. Självklart har omsättningen minskat, men sett till omständigheterna är marknaden stabil. Många spelare gillar att fysiskt vara på plats och spela. Kulturen kring restaurangcasinon lever i hela Sverige och har en historia som går tillbaka i några årtionden. Vi kommer garanterat att ha en stabil omsättning kring restaurangcasinon i många år framöver.