Som restaurangägare är det ditt ansvar att se till att restauranglokalen är trygg och säker att vistas i. Det innebär inte bara att den ska vara ren och att det inte ska finnas något som dina gäster kan skada sig på, utan det handlar också om kontroller av radon.

Radon är en gas som i små mängder inte orsakar några problem. Om det finns stora mängder radon på en plats där människor vistas dagligen kan det dock innebära en hälsofara. Radon kan, om det vill sig illa, vara orsaken till att man drabbas av cancer. Därför är det viktigt att du kontaktar Radea som kan hjälpa dig att mäta radonnivåerna i din restaurang.

Hur mäter man radon?

Radon mäter du enklast med hjälp av en radondosa. Det finns flera olika sätt att gå tillväga, men det vanligaste är att du hänger upp eller placerar dosan i restaurangen och låter den sedan hänga där under loppet av 1-2 veckor. Därefter tar du ner dosan och skickar in den till företaget. Efter att mätningen har gjorts får du svar på om nivåerna av radon är godkända eller inte.

Vad gör man om man har höga nivåer av radon?

Skulle det vara så att din restaurang har mycket höga nivåer av radon måste du ta ansvar för detta. Först kontrolleras orsaken bakom de höga nivåerna och därefter kan åtgärder vidtas. Det är till exempel vanligt att installera en radonsug eller radonbrunn för att på så sätt minska gasen som finns i luften i lokalen.