Nedan följer vanliga frågor om restaurangcasino och casinospel på restauranger. Svaren är bedömningar utifrån den information från Lotteriinspektionen tillhandahåller via sin webbplats och avdelningen för restaurangkasino och är sammanställda av oss utifrån vår bästa bedömning. Notera att en del fakta ändå kan vara felaktig eller kan ha ändrats sedan vi tog del av informationen.


Vad kostar det att ansöka om Restaurang Casino?

2 600 kronor *

* Vid dessa ansökningar ska, om ansökan ska prövas enligt 10 a § lotterilagen (1994:1000), en ytterligare avgift på 1 000 kronor betalas.


Vilken åldersgräns gäller för casinospel på restauranger?

Åldersgräns för att delta i restaurangkasinospel är, enligt 35 § lotterilagen (1994:1000), 18 år. Förekommer annat spel i en restaurang ska detta, om inte annat anges, ha lagstadgad eller av myndighet villkorad åldersgräns om 18 år.


Var ska spelbordet vara placerat?

Spelbord för restaurangkasinospel ska vara placerade inom det insynade området.


Under vilka tider kan man hålla spelbordet öppet?

Restaurangkasinospel får bedrivas enbart under de tider som anges i serveringstillståndet. Tid då spel får bedrivas kan begränsas ytter- ligare i enskilda fall genom särskilt beslut av Lotteriinspektionen.


Får man erbjuda så kallade casino bonusar, free spins eller andra typer av gratisspel?

Spelare får inte erbjudas gratiserbjudanden eller gratisspel. Med gratisspel menas spel utan kostnad eller till reducerad kostnad.