Följande regler gäller för Black Jack som spelas på svenska restaurangcasinon. Reglerna är hämtade från Lotteriispektionens hemsida.

Deltagaren ska spela mot dealern (banken), oberoende av övriga spelare. Målet är att dra kort som tillsammans ger poängsumman 21, eller så nära som möjligt, utan att överskrida 21. Ess räknas som ett eller 11, klädda kort som 10 och övriga kort enligt sitt värde. Black Jack spelas med minst 2 kortlekar då kortblandarmaskin används och med 4 -6 kortlekar då manuell blandning sker. Jokrar är inte tillåtna. Korten ska blandas.

Ett Black Jack-bord ska ha högst 11 platser med insatsmöjligheter, så kallade boxar. Insatser ska placeras i denna box. En spelare får göra insatser i mer än en box. En spelare får satsa högst 1/600 basbelopp på varje särskild vinstmöjlighet. Är spelarens poängsumma närmare 21 än dealerns så vinner spelaren lika mycket som han/hon satsat, utom när han/hon har Black Jack, det vill säga 21 på de två första korten. Då vinner spelaren en och en halv gång sin insats. Har spelaren och dealern samma poäng och dessa är 17, 18 eller 19 vinner dealern. Om poängen är 20, 21 eller Black Jack är det oavgjort och insatsen återgår till spelaren. Black Jack slår 21.

När alla insatser är gjorda ska dealern dela ut ett kort till varje box där insats gjorts och slutligen ett till sig själv. Därefter ska dealern dela ut ytterligare ett kort till varje box på samma sätt. Korten ska vara öppna. De båda kort som på detta sätt delats ut kallas den ursprungliga handen. Om någon spelare uppnår Black Jack och dealerns första kort är lägre än 10 ska vinsten en och en halv gånger insatsen genast betalas ut till spelaren och dennes kort tas bort. Övriga boxinnehavare ska i tur och ordning erbjudas ytterligare kort. Om poängen på någons hand överstiger 21 förloras alla insatser på handen och korten tas bort. När dealern delat ut kort till de spelare som vill ha, ska han själv dra ytterligare ett kort. Om dealerns poängsumma är 16 eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre. Ess räknas som 11 om det leder till att summan blir 17 till 21. Om dealern får över 21 poäng, vinner de spelare som fortfarande är med i spelet.

Försäkring: Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Black Jack. På försäkringslinjen ska då halva den ursprungliga insatsen erläggas. Skulle dealern då få Black Jack får spelaren behålla sin insats och försäkringsbeloppet. Om dealern inte uppnår Black Jack förlorar spelarna sina försäkringsinsatser.

Jämna pengar: En spelare som har Black Jack kan begära ”jämna pengar” om dealerns första kort är ett ess. Vinsten utbetalas då med lika mycket som insatsen och spelarens kort samlas in.

Dubbling: När spelaren på sina första två kort får summan 7,8,9,10 eller 11 räknas detta som ytterligare en vinstmöjlighet. Spelaren kan då göra en ny insats, lika stor som den första. Spelaren måste därefter dra ett kort och sedan stanna. Om värdet uppnåtts genom att ett ess räknats som ett, behåller esset detta värde även i fortsättningen. Dubbling är tillåten endast på de två första korten (den ursprungliga handen).

Delning: Om spelarens två första kort är av samma valör uppstår en ny vinstmöjlighet genom att spelaren delar korten. Efter en ny lika stor insats får spelaren två separata händer. Delning kan ske flera gånger. Delas två ess får spelaren endast ett kort ytterligare per ess. Om 21 poäng uppnås på två kort efter delning räknas detta inte som Black Jack.